Được trả lời

Xin chào cả nhà, em đang có một số vốn khoảng 300 triệu và đang muốn kinh doanh bán rượu ngoại. Trên hỏi đáp có bác nào có kinh nghiệm mở shop bán rượu cho em thỉnh giáo với ạ !

Thực tập sinh Hỏi lúc Tháng Chín 7, 2017 trong Kinh doanh & Tài chính.

Hiện nay có nhiều shop bán hang không uy tín, bán rượu ngoại giả rất nhiều nên bạn cần phải có uy tín lớn đấy nhé !

lúc Tháng Chín 7, 2017.
Thêm nhận xét
3 Câu trả lời
Câu trả lời tốt nhất

Xin chào bạn ! Bạn cần phải xin giấy phép kinh doanh rượu để có thể bán rượu nhé, giấy phép con gồm có phòng cháy chữa cháy và giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm. Rượu là mặt hàng hạn chế phát triển và nhập khẩu nên bạn sẽ rất khó xin đấy nhé !

Ban có thể tham khảo Nghị định 40/2008/NĐ-CP và Thông tư 10/2008/TT-BCT để bổ sung các thủ tục cần thiết.

Điều 18. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh rượu

1. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn rượu bao gồm:

a) Thương nhân là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh hoạt động mua bán rượu;

b) Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị do Bộ Công thương quy định;

c) Có kho dự trữ hàng, đáp ứng các yêu cầu về bảo quản chất lượng rượu, bảo vệ môi trường và phòng, chống cháy, nổ;

d) Có hệ thống phân phối.

2. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ rượu bao gồm:

a) Thương nhân có đăng ký kinh doanh hoạt động mua bán rượu;

b) Cơ sở kinh doanh phải đáp ứng các yêu cầu về bảo quản chất lượng rượu và phòng, chống cháy, nổ.

Điều 19. Giấy phép kinh doanh rượu

1. Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn, đại lý bán buôn, Giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu.

2. Thương nhân chỉ được quyền hoạt động kinh doanh rượu kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn, đại lý bán buôn hoặc Giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu.

3. Thương nhân có Giấy phép sản xuất rượu được tổ chức hệ thống phân phối sản phẩm của mình sản xuất mà không phải đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ rượu.

Điều 20. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh rượu

Ngoài các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, thương nhân kinh doanh rượu có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Mua rượu có nguồn gốc hợp pháp.

2. Tổ chức lưu thông, tiêu thụ rượu trên thị trường theo Giấy phép kinh doanh rượu được cấp.

3. Chỉ được bán buôn rượu cho các thương nhân có Giấy phép kinh doanh rượu.

4. Tổ chức các cửa hàng bán lẻ cho người tiêu dùng. Không được bán rượu cho người dưới 18 tuổi.

5. Phải niêm yết bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh rượu và chủng loại, giá cả các loại rượu đang có bán tại tất cả các địa điểm kinh doanh của thương nhân.

6. Chấp hành chế độ hóa đơn chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo định kỳ tình hình kinh doanh cho cơ quan quản lý nhà nước đã cấp Giấy phép kinh doanh rượu cho thương nhân theo đúng quy định của pháp luật.

Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh rượu (theo Mẫu tại Phụ lục 6 hoặc Phụ lục 9 kèm theo Thông tư này);

b) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;

c) Phương án kinh doanh (đối với thương nhân kinh doanh bán buôn rượu), gồm các nội dung:

– Đánh giá tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các nhà cung cấp rượu (nếu đãkinh doanh), trong đó nêu rõ: các số liệu tổng hợp về loại rượu, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo nhà cung cấp rượu và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận;

– Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu; trong đó nêu rõ: tên, địa chỉ của nhà cung cấp rượu sẽ mua, loại rượu, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo nhà cung cấp rượu và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế sẽ nộp, lợi nhuận;

– Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối;

– Bảng kê danh sách thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của mình, bao gồm: tên thương nhân, địa chỉ trụ sở chính của thương nhân, địa chỉ cửa hàng bán rượu (nếu có), mã số thuế, bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh rượu (nếu đã kinh doanh), địa bàn kinh doanh dự kiến;

– Hồ sơ về kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng), gồm:

+ Địa điểm và năng lực (sức chứa) của kho;

+ Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

+ Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong kho (để bảo đảm kho luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);

+ Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

d) Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán buôn; Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán lẻ;

đ) Hồ sơ về địa điểm kinh doanh (bán buôn hoặc bán lẻ rượu), gồm:

– Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu;

– Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

– Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để bảo đảm khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);

– Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Chúc bạn thành công !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Chín 7, 2017.
Thêm nhận xét

Bán lẻ rượu có thể mang lại một khoản lợi nhuận khổng lồ, và loại hình kinh doanh này thậm chỉ có thể tiến hành ngay với một cửa hàng nhỏ trong siêu thị hoặc trong một trung tâm thương mai. Một vị trí kinh doanh thuận lợi, trên lối đi của khách hàng luôn luôn làm bạn bận rộn và bán được số lượng rất nhiều. Và để hỗ trợ cho phương pháp bán hàng và tăng lợi nhuận, bạn cũng nên thiết lập các hình thức liên kết với các công ty tổ chức sự kiện và đám cưới, các nhà cung cấp lương thực thực phẩm cũng như các câu lạc bộ và hiệp hội doanh nhân – đây là một nguồn ổn định tuyệt vời để có thể tiến tới kinh doanh lâu dài.

Giống như các mô hình bán lẻ khác, tìm kiếm những lợi ích, và những đề nghị hấp dẫn tới khách hàng mà các cửa hàng khác không quan tâm làm một lợi thế của bạn.Những phương pháp bán hàng như: Đặt hàng qua điện thoại , giao hàng miễn phí có thể phục vụ cho những trận bóng cúp Champion League cũng mang đến sự tin tương và hài lòng của khách hàng.

Bạn thể kết hợp cửa hiệu của mình với một website bán hàng trực tuyến và tư vấn cho khách hàng về các loại rượu sẽ là một vụ làm ăn tuyện vời !

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Chín 7, 2017.
Thêm nhận xét

Trước khi mở cửa hàng rượu bạn nên lưu ý vấn đề cốt lõi đó là bạn hiểu bao nhiêu về lĩnh vực rượu.

Cửa hàng rượu phát triển lâu dài và thu lợi nhuận là do uy tín nên KH quay lại thường xuyên.

Bạn phải biết cách phân biệt các loại rượu và nhận biết rượu thật giả. Nếu bán nhầm rượu giả bạn sẽ mất uy tín và kô thể kd đc nữa.

Thực tập sinh Đã trả lời lúc Tháng Chín 7, 2017.
Thêm nhận xét


Bạn cần Đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google để trả lời !