Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của các bạn ! Mọi thông tin cá nhân của các bạn sẽ không được bán/chia sẻ/tiết lộ cho một bên khác dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi chỉ cung cấp cho nhà chức trách thông tin nếu họ có yêu cầu bằng văn bản mà thôi !

Chúng tôi cũng đề nghị các bạn trên Hỏi Đáp không được phép chia sẻ các thông tin của người dùng khác lên Hỏi Đáp.