Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của các bạn ! Mọi thông tin cá nhân của các bạn sẽ không được bán/chia sẻ/tiết lộ cho một bên khác dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi chỉ cung cấp cho nhà chức trách thông tin nếu họ có yêu cầu bằng văn bản mà thôi !

Chúng tôi cũng đề nghị các bạn trên Hỏi Đáp không được phép chia sẻ các thông tin của người dùng khác lên Hỏi Đáp. Bất kỳ hành động tiết lộ thông tin của chính mình hay người khác trên đây đều bị nghiêm cấm và khóa tài khoản ngay lập tức ! Điều này bao gồm:

  1. Chia sẻ số chứng minh thư lên hỏi đáp
  2. Chia sẻ số thẻ bảo hiểm, số thẻ căn cước, bằng lái xe …
  3. Chia sẻ thông tin khác như các mối quan hệ riêng tư của người khác, địa chỉ tạm trú của một người khác
  4. Các hành động dụ dỗ đăng tải thông tin cá nhân

Tất cả các điều trên đi ngược lại với quy định của Vietdex.com ! Đề nghị các thành viên thực hiện nghiêm túc !